Academia Electronica

 

   W 2007 roku powołana została Academia Electronica (od 2013 używana jest również nazwa Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ), jako przedstawicielstwo Uniwersytetu w środowisku graficznym 3d, w Second Life. Academia działa przy Instytucie Filozofii UJ, przy wsparciu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem istnienia Academii jest obserwacja, badanie i analiza zjawisk zachodzących w sieci, takich jak np. immerysjność, interaktywność, teleobecność, telematyczność, tożsamość sieciowa lub sztuczna inteligencja. Przez to Academia nazywana jest również "laboratorium humanistyki".

   W 2008 przeprowadzono w niej oficjalny, ogólnopolski kurs akademicki. Od tamtego czasu w kursach w Academii uczestniczyło kilkuset studentek i studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Aktualnie prowadzonych jest w niej kilka kursów, są także przeprowadzane seminaria doktoranckie i dyżury – również spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niezależnie od kursów, w drugim semestrze odbywają się wykłady w ramach cyklu Od Studenta do Profesora, w których może uczestniczyć każdy, kto zgłosi temat wystąpienia, z tym że głównie zapraszani są goście z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Academia brała również udział w szeregu w konferencjach lub kongresach.

   W 2012 w Academii odbyto pierwszą w Polsce obronę doktoratu w otwartej sieci (doktorat z UMCS) oraz przeprowadzono pierwszy w Polsce egzamin magisterski (magisterium UJ).

   Wszystkie odbywające się w Academii wydarzenia naukowo-dydaktyczne są rejestrowane pod postacią audio lub wideo i znajdują się na stronie Academii. Academia Electronica-Instytut Filozofii UJ to także forma życia akademickiego w sieci