Adam Dyrda
dr
email adam.dyrda@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Pragmatyczna filozofia kultury M. G. White'a
data otwarcia
przewodu
12.06.2014
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
promotor dr hab. Joanna Hańderek