Adrianna Smurzyńska
mgr
email ada.smurzynska@uj.edu.pl
dyżur śr., godz. 11:30-12:30, p. 90
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy dr hab. Sebastian Kołodziejczyk