Agata Linek
mgr
email agata.linek@wp.pl
tytuł doktoratu Katharsis i arterapia w poezji XX wieku
data otwarcia
przewodu
25.09.2014
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
promotor prof. dr hab. Leszek Sosnowski