Agata Tymczyszyn
mgr
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
opiekun naukowy dr hab. Leszek Augustyn