Alicja Kowalczewska
mgr
email ala.kowalczewska@gmail.com
dyżur Od 01.03.2017: śr., 13:00-14:00, p. 45
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy dr hab. Piotr Mróz