Alicja Kowalczewska
mgr
email ala.kowalczewska@gmail.com
dyżur śr., godz. 16:15-17:00, s. 45
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy dr hab. Piotr Mróz