Anna Magdalena Mandrela
mgr
email anna.manrela@doctoral.uj.edu.pl
tytuł doktoratu Tomizm Garrigou-Lagrange’a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin
data otwarcia
przewodu
16.06.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
promotor prof. dr hab. Marcin Karas