Anna Smywińska-Pohl
mgr
email anna.smywinska@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1939
data otwarcia
przewodu
17.06.2012
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2010
promotor prof. dr hab. Józef Lipiec