Barbara Dworak-Kaczorowska
mgr
tytuł doktoratu Próba filozoficznego ujęcia granicznych doświadczeń XX - wiecznych totalitaryzmów. Studium z historii idei
data otwarcia
przewodu
01.10.2010
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor prof. dr hab. Marcin Karas