Formularze rejestracyjne | Zgłoszenia

Formularze rejestracyjne

[Archiwum] Zgłoszenia (call for papers)

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów, zarówno na Konferencję Historii Logiki (KHL), jak i Konferencję Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii (KFNMFF)

Abstrakty wystąpień przygotowane do oceny z zachowaniem anonimowości (prosimy nie wpisywać do treści abstraktu imienia i nazwiska) należy przesłać na
adres dlg @ iphils.uj.edu.pl, z zaznaczeniem na którą konferencję referat jest przeznaczony (albo KHL albo KFNMFF), do dnia 1.09.2016.

Abstrakty nie mogą przekraczać 1 strony A4 (czcionka 12pt).

 

  • Tematyka KHL, obok tytułowej historii logiki, obejmuje między innymi następujące dyscypliny: logika filozoficzna, logika matematyczna, logika prawnicza, metalogika, teoria modeli, teoria prawdy, teoria dowodu, teoria obliczeń, filozofia logiki, filozofia matematyki, podstawy matematyki, teoria mnogości.
  • Tematyka KFNMFF to ogólna filozofia i metodologia nauki i filozofia nauk szczegółowych. Przykładowe metody formalne filozofii to logika, teorie prawdopodobieństwa czy topologia.