Formularze rejestracyjne | Zgłoszenia

Formularze rejestracyjne

[Archiwum] Zgłoszenia (call for papers)

Wzorem lat ubiegłych Zakład Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Logiki. Jak zwykle tematyka Konferencji obok wątków historycznych obejmuje również bieżące osiągnięcia środowiska logicznego.

Abstrakty wystąpień należy przesłać na adres dlg @ iphils.uj.edu.pl do dnia 30.09.2017.

Chęć udziału w Krakowskiej Konferencji Logiki zgłaszać należy również w formularzu rejestracyjnym (po pobrania powyżej).

 

Tematyka KKL: historia logiki, logika filozoficzna, logika matematyczna, logika prawnicza, metalogika, teoria modeli, teoria prawdy, teoria dowodu, teoria obliczeń, filozofia logiki, filozofia matematyki, podstawy matematyki, teoria mnogości.