Dominika Czakon
mgr
tytuł doktoratu Sztuka i tradycja w filozofii H.-G Gadamera
data otwarcia
przewodu
19.04.2012
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2010
promotor prof. dr hab. Leszek Sosnowski