Dorian Mączka
mgr
dyżur śr., godzina 19.00-20.00, s. 44
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
opiekun naukowy dr hab. Joanna Hańderek