Greta Julianna Wierzbińska
mgr
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
opiekun naukowy prof. dr hab. Jan Woleński