Igor Szloch
mgr
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy dr hab. Piotr Bartula