Informacje o przewodach doktorskich

» mgr Jan Pociej

Jan Pociej

Tytuł
„Filozofia ks. prof. Tadeusza Wojciechowskiego w dialogu ze współczesnymi naukami przyrodniczymi"


Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor
prof. dr hab. Marcin Karas

Recenzje
prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP

Harmonogram
Zawiadomienie o obronie


W dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, sala nr 25, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jana Pocieja
Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 22.

» mgr Anna Szklarska

Anna Szklarska

Tytuł
„Problem przemocy w nowożytnej filozofii człowieka"


Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor
prof. dr hab. Józef Lipiec

Recenzje
prof. dr hab. Elżbierta Paczkowska-Łagowska
prof. dr hab. Andrzej Szahaj

Harmonogram
Zawiadomienie o obronie


W dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, sala nr 25, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Szklarskiej
Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 22.

 

» mgr Dominika Czakon

Dominika Czakon

Tytuł
„Sztuka i tradycja w filozofii H.-G. Gadamera. O hermeneutycznej interpretacji współczesnego dzieła sztuki"


Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor
prof. dr hab. Leszek Sosnkowski

Recenzje

prof. dr hab. Piotr Mróz
dr hab. Janusz Krupiński

Harmonogram
Zawiadomienie o obronie


W dniu 25 lipca 2017 roku o godz. 12.00 w Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, sala nr 25, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Czakon.
Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 22.


 

 

» mgr Natalia Michna

Natalia Michna

Tytuł
„Pojęcie kobiecego doświadczenia a problem estetyki feministycznej"

Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor
prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Promotor pomoczniczy
dr Krzysztof Głuc

Recenzje

prof. dr hab. Grzegorz Dziamski

dr hab. Anna Wolińska

Harmonogram
Zawiadomienie o obronie


W dniu 10 października 2017 roku o godz. 12.00 w Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, sala nr 25, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Michny.
Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 22.

» mgr Grzegorz Lewicki

Grzegorz Lewicki

Tytuł
„Philosophical-historical Issues in Joseph Tainter’s Theory of the Collapse of Complex Societies"

Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor
prof. dr hab. Czesław Porębski

Recenzje

prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn
prof. Christopher Coker

Harmonogram
Zawiadomienie o obronie


W dniu 6 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 w Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, sala nr 25, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Lewickiego.
Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 22.

» dr Piotr Ściślicki

Piotr Ściślicki

Tytuł
„Filozoficzne aspekty idei praw człowieka"

Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor
prof. dr hab. Justyna Miklaszewska

Recenzje

prof. dr hab. Władysław Stróżewski
dr hab. Maciej Chmieliński, prof. UŁ

Harmonogram
Zawiadomienie o obronie


W dniu 9 listopada 2017 roku o godz. 13.30 w Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, sala nr 25, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej dra Piotra Ściślickiego.
Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej, Kraków, al. Mickiewicza 22.

» mgr Anna Mandrela

Anna Mandrela

Tytuł
„Tomizm Garrigou-Lagrange’a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin"

Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor
prof. dr hab. Marcin Karas

Recenzje

prof. dr hab. Artur Andrzejuk

prof. dr hab. Czesława Piecuch

» mgr Piotr Grzegorz Nowak

Piotr Grzegorz Nowak

Tytuł
„Problemy etyczne związane z pobieraniem i alokacją narządów pochodzących od zmarłych"


Streszczenie
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Promotor
prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz

Recenzje
prof. dr hab. Wojciech Załuski
prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk

Harmonogram
Zawiadomienie o obronie