Jan Pociej
mgr
email jan.pociej@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Filozofia ks. prof. Tadeusza Wojciechowskiego w dialogu ze współczesnymi naukami przyrodniczymi
data otwarcia
przewodu
18.02.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor prof. dr hab. Marcin Karas