Joanna Helena Nowak
mgr
email joanna.szelegieniec@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
opiekun naukowy dr hab. Andzej Nowak