Justyna Michniak
mgr
email justyna.michniak@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
opiekun naukowy dr hab. Józef Bremer