Kamil Moroz
mgr
email kamil.moroz@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Intencjonalność i trauma. Odkrywając podmiotowość z Husserlem i Freudem
data otwarcia
przewodu
19.09.2013
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
promotor prof. dr hab. Marek Drwięga