Karol Kapelko
mgr
email karol.kapelko@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
opiekun naukowy prof. dr hab. Leszek Sosnowski