Karolina Feć
mgr
email karolina.fec@gmail.com
tytuł doktoratu NIHILIZM MAXA STIRNERA: MIĘDZY FILOZOFIĄ TRAGEDII A PONOWOCZESNOŚCIĄ
data otwarcia
przewodu
22.09.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor dr hab. Piotr Mróz