Karolina Hess
mgr
email karolina.kotkowska@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905–1939. Krytyczna analiza wybranych wątków filozoficznych
data otwarcia
przewodu
16.06.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor prof. dr hab. Marta Kudelska