Katarzyna Bajka
mgr
email kasia.bajka@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
opiekun naukowy dr hab. Izabela Trzcińska