Katarzyna Eliasz
dr
email katarzyna.eliasz@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy dr hab. Joanna Hańderek