Katarzyna Kleczkowska
mgr
email katarzyna.kleczkowska@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
opiekun naukowy prof. dr hab. Leszek Sosnowski