Klaudia Adamowicz
mgr
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
opiekun naukowy prof. dr hab. Leszek Sosnowski