Komisja ds. kognitywistyki

Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Placek

dr hab. Adam Chuderski
dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
prof. dr hab. Leszek Sosnowski
prof. dr hab. Wlodzimierz Galewicz
dr Sebastian Tomasz Kolodziejczyk
dr hab. Jerzy Gołosz