Komisja ds. www

Koordynator: dr hab. Katarzyna Kijania-Placek
 
członkowie:
 
dr hab. Grzegorz Nalepa
dr hab. Michał Ostrowicki
dr Krzysztof Posłajko