Komitet Organizacyjny

  • dr Jerzy Hanusek (przewodniczący)
  • dr Zalan Gyenis
  • Agnieszka Proszewska
  • Aleksandra Samonek
  • Szymon Szymczak