O Konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Konferencji Historii Logiki oraz Konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii.

Konferencja Historii Logiki organizowana jest corocznie od ponad sześćdziesięciu lat przez Zakład Logiki IF. Tradycyjnym terminem jest druga połowa października, obrady odbywają się w sali 28 IF. Konferencja obok wątków historycznych obejmuje również bieżące osiągnięcia środowiska logicznego.

W tym roku Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Zamiarem Zarządu Towarzystwa jest uczynienie z tegorocznej KHL miejsca spotkania polskiego środowiska logicznego.

Aby umożliwić szeroką reprezentację środowiska, powołaliśmy Komitet Naukowy, który będzie sprawował pieczę nad jej częścią merytoryczną. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 25-26 października 2016 roku. W wypadku dużej liczby wartościowych zgłoszeń, konferencja rozpocznie się dzień wcześniej.

Bezpośrednio po Konferencji Historii Logiki odbędzie się Konferencji Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii, której celem jest integracja polskiego środowiska filozofów nauki. W zależności od ilości wartościowych zgłoszeń, ta konferencja będzie się odbywać 27 października lub 27-28 października 2016.

Dodatkowo, 27 października, odbędzie się warsztat (w języku angielskim) pt. "Philosophy and History of Talmudic Logic", organizowany przez Andrew Schumanna oraz Jana Woleńskiegoo. Więcej informacji, w tym program warsztatu (wyłącznie po angielsku), dostępne są [TUTAJ].