Informacje

 

LXIII KRAKOWSKA KONFERENCJA LOGIKI
„HISTORIA I PERSPEKTYWY”

Kraków, 9–10 listopada 2017 r.

 

Wzorem lat ubiegłych Zakład Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Logiki. Jak zwykle tematyka Konferencji obok wątków historycznych obejmuje również bieżące osiągnięcia środowiska logicznego.

Tematyka KKL: historia logiki, logika filozoficzna, logika matematyczna, logika prawnicza, metalogika, teoria modeli, teoria prawdy, teoria dowodu, teoria obliczeń, filozofia logiki, filozofia matematyki, podstawy matematyki, teoria mnogości.

 

Tegoroczna edycja konferencji dedykowana jest pamięci Profesora Marcina Mostowskiego, pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i wybitnego logika.

 

Marcin Mostowski (23.02.1955 - 28.10.2017)