Krzysztof Żwirski
mgr
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2012
opiekun naukowy dr hab. Ireneusz Kamiński, prof. INP PAN