Lucyna Streich
mgr
email l.streich@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
opiekun naukowy prof. dr hab. Marta Kudelska