Luiza Kula
mgr
tytuł doktoratu Problem Boga w Heideggerowskich interpretacjach filozofii Heraklita
data otwarcia
przewodu
20.06.2013
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2010
promotor dr hab. Janusz Mizera