Łukasz Śliwa
mgr
tytuł doktoratu Sztuka i terroryzm.
data otwarcia
przewodu
16.06.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor dr hab. Piotr Mróz