Magdalena Edyta Wojdala
mgr
email magdalena.wojdala@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
opiekun naukowy dr hab. Krzysztof Guczalski