Magdalena Seweryn
mgr
email magdalena.seweryn@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
opiekun naukowy dr hab. Izabela Trzcińska