Marcin Tomaszkow
mgr
email marcin.tomaszkow@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Logika reprezentacji: Husserl, Blaustein, Ingarden
data otwarcia
przewodu
22.09.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor dr hab. Andzej Nowak