Marek Łyczka
mgr
email marek.lyczka@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2012
opiekun naukowy prof. dr hab. Marta Kudelska