Mariusz Stopa
mgr
email mariusz.stopa@uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
opiekun naukowy dr hab. Jerzy Gołosz