Marta Tyszko
mgr
email m.tyszko@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Spinozjańska filozofia człowieka
data otwarcia
przewodu
12.06.2014
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2010
promotor prof. dr hab. Józef Lipiec