Michał Andrzej Sokołowski
mgr
tytuł doktoratu Ewolucja form kultury na podstawie analizy kategorii "sztuka zen"
data otwarcia
przewodu
18.05.2017
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
promotor dr hab. Anna Wójcik