Natalia Michna
mgr
tytuł doktoratu Pojęcie kobiecego doświadczenia a problem estetyki feministycznej.
data otwarcia
przewodu
16.06.2016
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2013
promotor prof. dr hab. Leszek Sosnowski