Nasze sukcesy

 

Dr Adriana Warmbier
Fellowship Corbridge Trust of Robinson College in the University of Cambridge

2016

Mgr Daniel Wańczyk
Stypendium Euro-Russian Academic Network Plus (Eranet Plus)

2015

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

2015

Prof. dr hab. Jacek Filek
Nagroda Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera

2015
Mgr Jacek Wawer

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2014
Dr Tomasz Żuradzki
Program "Mentoring" FNP

Mentorem dra Żuradzkiego jest prof. Jeff McMahan, White's Professor of Moral Philosophy na Uniwersytecie w Oksfordzie

2014

Prof. Tomasz Placek
Laur Jagielloński

2014
Dr Anna Tomaszewska

Science - Environment - Technology, staż podoktorski, Europejski Fundusz Społeczny

2013

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2013

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz
Grant NCN Maestro4

2013