Nasze sukcesy

 

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem filozoficznym w najnowszym (25.06.2017) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.
 
2017

Dr Adriana Warmbier
Fellowship Corbridge Trust of Robinson College in the University of Cambridge

2016

Mgr Daniel Wańczyk
Stypendium Euro-Russian Academic Network Plus (Eranet Plus)

2015

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis

2015

Prof. dr hab. Jacek Filek
Nagroda Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera

2015
Mgr Jacek Wawer

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2014
Dr Tomasz Żuradzki
Program "Mentoring" FNP

Mentorem dra Żuradzkiego jest prof. Jeff McMahan, White's Professor of Moral Philosophy na Uniwersytecie w Oksfordzie

2014

Prof. Tomasz Placek
Laur Jagielloński

2014
Dr Anna Tomaszewska

Science - Environment - Technology, staż podoktorski, Europejski Fundusz Społeczny

2013

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński
Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2013

Prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz
Grant NCN Maestro4

2013