Pozycje oznaczone dodatkowo literą "g" przy sygnaturze są książkami z grantu i czasowo są niedostępne do zamówienia oraz wypożyczenia.

» Czerwiec 2018

ŁAGOWSKI Bronisław, Polska chora na Rosję. Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2016. sygn. 38275

 

 

ŁAGOWSKI Bronisław, Państwo znikąd. Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2017. sygn. 38277

 

 

ŁAGOWSKI Bronisław, Fałszywa historia, błędna polityka. Warszawa : Fundacja Oratio Recta, 2017. sygn. 38276

 

 

PAPANDREA James Leonard, Depozyt wiary : jak Kościół katolicki zachował autentyczną doktrynę wczesnych chrześcijan [przełożył Marek Król]. Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2017. sygn. 38279

 

 

GASSENDI Pierre, Dociekania metafizyczne czyli Wątpliwości i zastrzeżenia wobec metafizyki René Descartes'a i wobec jego odpowiedzi [przekład z języka łacińskiego Joanna Usakiewicz ; wstęp Jerzy Kopania ; przypisy Jerzy Kopania i Joanna Usakiewicz]. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2017. sygn. 38280

 

 

D'ANCONA Matthew, Postprawda [przekład Michał Sutowski]. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. sygn. 38284

 

SZOŁTYSEK Adolf Ernest, Filozofia umysłu. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. sygn. 38281

 

BRZEZICKA Barbara, Problematyka przekładu filozoficznego : na przykładzie tłumaczeń Jacques'a Derridy w Polsce. Warszawa : PWN, 2018. sygn. 38286

 

BARUT Arkadiusz, Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, © 2018. sygn. 38285

 

 

WOLF Susan R., Sens życia i jego znaczenie. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. sygn. 38291

 

 

STALNAKER Robert C., Mere possibilities : metaphysical foundations of modal semantics. Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2012. sygn. 38310g

 

 

LYCAN William G., Modality and meaning. Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, cop. 1994. sygn. 38313g

 

 

 

PLANTINGA Alvin, Essays in the metaphysics of modality. Oxford [i pozostałe] : Oxford University Press, 2003. sygn. 38309g

 

 

LIBIS Jean, Gaston Bachelard : ou la solitude inspirée. Paris : Berg International Éditeurs, 2007. sygn. 38272g

 

 

FOUCAULT Michel, Rządzenie sobą i innymi [przełożył Michał Herer ; wydanie opracował Frédéric Gros pod kierownictwem François Ewalda i Alessandro Fontany]. Warszawa : PWN, 2018. sygn. 38290, 38289

 

 

 

ROSZYK Maksymilian, Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu: A. MacIntyre, R. Rorty, P. Boghossian. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. sygn. 38306

 

SOREL Georges, Rzut oka na zagadnienia filozofii [przekład: Michał Rudnicki]. Kraków : Vis-à-vis Etiuda, 2018. sygn. 38297

 

 

CHECHELSKI Dominik, Cycerona i Jana Pawła II myślenie o starości. Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2017. sygn. 38298

 

GAMBONI Dario, The brush and the pen : Odilon Redon and literature  [translated by Mary Whittall]. Chicago ; London : University of Chicago Press, copyright 2011. sygn. 38273

 

 

WODZIŃSKI Cezary, Trans, Dostojewski, Rosja czyli O filozofowaniu siekierą. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2018. sygn. 38333

 

 

ŚWIREK Krzysztof, Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, copyright  2018. sygn. 38332

 

 

SLOTERDIJK Peter, Stres a wolność [przełożył Bogdan Baran]. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2018. sygn. 38331

 

 

JAKUBCZAK Marzenna, Sens ja : koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga). Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. sygn. 38303

 

 

WOLFF Christian, O duszy [przekład z języka niemieckiego, wstęp, opracowanie i przypisy Artur Banaszkiewicz]. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. sygn. 38327

 

 

PAWLIK Michaela, PAWLIK Aleksandra, Sidła z Dalekiego Wschodu : joga, reinkarnacja, wegetarianizm. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2018. sygn. 38329

 

 

TISSIER DE MALLERAIS Bernard, Portret filozoficzny Josepha Ratzingera [przekład z języka francuskiego Marcin Beściak]. Warszawa : Katolicki Instytut Apologetyczny, 2018. sygn. 38326

 

 

BÖHM-BAWERK Eugen von, MISES Ludwig von, ROTHBARD Murray Newton, Marksizm - krytyka [tłumaczenie: Marcin Zieliński i Jan Lewiński]. Wrocław : Instytut Ludwiga von Misesa, 2016. sygn. 38326

 

BOGUSŁAWSKI Marcin, Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. sygn. 38325

 

WITKOWSKI Lech, Humanistyka stosowana : wirtuozeria, pasje, inicjacje : profesje społeczne versus ekologia kultury. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2018. sygn. 38324

 

 

HORTUS (In)Conclusus Polska i Ukraina : rozmowy o filozofii i literaturze [idea książki, przekład i redakcja naukowa Antoni Marczyński [i in.]]. Warszawa : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, copyright 2017. sygn. 38323

 

 

DUCHLIŃSKI Piotr, Etyka a fenomen życia / Piotr Duchliński [i in.]. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2017. sygn. 38322

 

 

SITNICKI Ignacy, Metafilozofia kosmizmu i transhumanizmu. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2018. sygn. 38300

 

 

KOZŁOWSKI Marek, Czy żyjemy w "naszej erze"? : nowożytność jako projekt filozoficzny. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. sygn. 38299

 

 

ZEGZUŁA-NOWAK Joanna, Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską. Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2017. sygn. 38301

 

 

JASPERS Karl, Problem winy : o politycznej odpowiedzialności Niemiec [przekład Jan Garewicz]. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018. sygn. 38302

 

AUGUSTYN św., Wyznania [tłumaczył oraz wstępem i kalendarium opatrzył Zygmunt Kubiak].- Wydanie VI. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. sygn. 38293

 

 

KORCZAK Andrzej, Oblicza mądrości : Heraklit i Laozi. Warszawa : [Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa], 2017. sygn. 38294

 

BAUMAN Zygmunt, Retrotopia : jak rządzi nami przeszłość [przekład Karolina Lebek]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. sygn. 38288

 

JATIVA Tomasz, Humanizm socjalistyczny czy ekonomiczna predestynacja: Marks, Engels, Plechanow. Warszawa : MISH UW : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017. sygn. 38295

 

 

KURZWEIL Ray, Jak stworzyć umysł : sekrety ludzkich myśli ujawnione. Białystok : Studio Astropsychologii, 2018. sygn. 38258

 

HEIDEGGER Martin, Podstawowe zagadnienia filozofii : wybrane "problemy" "logiki". Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2017. sygn. 38296

 

LES LECTURES de Gaston Bachelard [sous la direction de Jean Libis [i in.]]. Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, 2011. sygn. 38308

 

WITKOWSKI Lech, Humanistyka stosowana : wirtuozeria, pasje, inicjacje : profesje społeczne versus ekologia kultury. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2018. sygn. 38324

 

SIDER Theodore, Logic for philosophy. New York : Oxford University Press, 2010. sygn. 38312g

 

ŚPIEWAK Paweł, Wieczny Hiob. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2018. sygn. 38334

 

PLEBANIAK Piotr, Starożytna mądrość chińska w sentencjach. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2018. sygn. 38330

 

TARNOWSKI Karol, W mroku uczonej niewiedzy [z Karolem Tarnowskim rozmawiali: Jan Andrzej Lipski, Zofia Matejewska, Karol Hryniewicz i Kamil Wielecki]. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. sygn. 38360

 

MAJCHEREK Janusz A., Człowiek, przyroda, moralność. Kraków : Księgarnia Akademicka, copyright 2018. sygn. 38347

 

SNARSKI Tomasz, Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. sygn. 38348

 

 

 

TISMĂNEANU Vladimir, Diabeł w historii : komunizm, faszyzm i inne lekcje wieku dwudziestego [wprowadzenie Chantal Delsol ; przełożyła Klaudyna Michałowicz]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2018. Sygn. 38349

 

SŁOMKA Marek, Działanie Boga w świecie : analiza filozoficzna. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. sygn. 38351

 

FILOZOFIA medycyny : rozważania o tradycji i współczesności [pod redakcją Marcina Moskalewicza i Jana Zamojskiego ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu]. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2017. sygn. 38352

 

KAZIMIERSKA-JERZYK Wioletta, Kamp, glamour, vintage : współczesne kategorie estetyczne. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. sygn. 38356

 

DYSKURSY sztuki, dyskursy o sztuce [pod redakcją Teresy Pękali]. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. sygn. 38350

 

OLEJNICZAK Marek, Bioetyka cnót. Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2017. sygn. 38344

 

ZBRZEŹNIAK Urszula, Genealogia i emancypacja : studia nad współczesną filozofią polityki. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, © copyright 2018. sygn. 38353

 

SCRUTON Roger, Piękno [tłumaczenie Sylwia Krawczyk i Agnieszka Rejniak-Majewska]. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. sygn. 38359

 

WEDGWOOD Ralph, The value of rationality. Oxford : Oxford University Press, 2017. sygn. 38335g

 

EPISTEMIC consequentialism [edited by Kristoffer  Ahlstrom-Vij and Jeffrey Dunn]. Oxford : Oxford University Press, 2018. sygn. 38336g

 

 MOSS SarahProbabilistic knowledge. Oxford : Oxford University Press, 2018. sygn. 38341g

 

 

» Lipiec 2018

MACKO Anna, Umysł moralny : jak powstają oceny moralne?. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018. sygn. 38370

 

MAGNUSZEWSKA Jadwiga, Holistyczny umysł : studium przypadku. Wrocław : Jadwiga Magnuszewska, 2018. sygn. 38368

 

NAUKOWY a religijny obraz początku wszechświata i człowieka : perspektywy dialogu : praca zbiorowa [pod redakcją Jacka Golbiaka, Karola Jasińskiego, Wojciecha Kotowicza]. Olsztyn : Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. sygn. 38364

 

CO zapisano w Konstytucji : debaty regionalne Rzecznika Praw Obywatelskich  [opracowanie redakcyjne Ewa Letachowicz, Barbara Imiołczyk, Ewa Tułodziecka-Czapska ; Rzecznik Praw Obywatelskich]. Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2017. sygn. 38362

 

WIELOKULTUROWOŚĆ - religia - tolerancja : stan obecny i wyzwania na przyszłość : praca zbiorowa [pod red. Karola Jasińskiego, Romana Kordonskyy'ego]. Olsztyn : Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014. sygn. 38364

 

JARCZEWSKI Andrzej, Czasownikowa teoria dobra. Katowice : "Śląsk" Sp z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2018. sygn. 38346

 

DELSOL Chantal, Kamienie węgielne : na czym nam zależy? [tłumaczenie i posłowie Małgorzata Kowalska]. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. sygn. 38355

 

LOGIKA - filozofia - człowiek : wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego [redakcja Agnieszka Lekka-Kowalik, Konrad Zaborowski]. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017. sygn. 38357

 

DOMERACKI Piotr, Horyzonty i perspektywy monoseologii : filozoficzne studium samotności. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. sygn. 38354

 

MEISTER Chad V., Wprowadzenie do filozofii religii [w tłumaczeniu Dawida Misztala i Tomasza Sieczkowskiego]. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. sygn. 38361

 

TARANCZEWSKI Paweł, TENDERA Paulina, Rozmowy o kolorze w malarstwie. Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Akademia Ignatianum ; [Bielsko-Biała] : współpraca wydawnicza Wydawnictwo Nowa Strona, 2017. sygn. 38234

 

MAINZER Klaus, Symmetries of nature : a handbook for philosophy of nature and science [transl. by Barbara H. Mohr and Thomas J. Clark]. Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1996. sygn. 38371g

 

LEITGEB Hannes, The stability of belief : how rational belief coheres with probability. Oxford : Oxford University Press, 2017. sygn. 38342g

 

LAWRENCE David Herbert, Apokalipsa [przełożył Rafał Kuczyński ; posłowiem opatrzył Piotr Nowak]. Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2018. sygn. 38343

 

BAŃKA Józef, Myślący obłok : inscenizacja epistemologiczna. Katowice : Śląsk, 2018. Sygn. 38369

 

BARANOWSKA Marta, Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. sygn. 38345

 

ZBRZEŹNIAK Urszula, Genealogia i emancypacja : studia nad współczesną filozofią polityki. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, © copyright 2018. sygn. 38353

 

OLEJNICZAK Marek, Bioetyka cnót. Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2017. sygn. 38344

 

TISMĂNEANU Vladimir, Diabeł w historii : komunizm, faszyzm i inne lekcje wieku dwudziestego [wprowadzenie Chantal Delsol ; przełożyła Klaudyna Michałowicz]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2018. sygn. 38349

 

SCRUTON Roger, Piękno [tłumaczenie Sylwia Krawczyk i Agnieszka Rejniak-Majewska]. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. sygn. 38359

 

DYSKURSY sztuki, dyskursy o sztuce [pod redakcją Teresy Pękali]. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. sygn. 38350

 

KAZIMIERSKA-JERZYK Wioletta, Kamp, glamour, vintage : współczesne kategorie estetyczne. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. sygn. 38356

 

FILOZOFIA medycyny : rozważania o tradycji i współczesności [pod redakcją Marcina Moskalewicza i Jana Zamojskiego]. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2017. sygn. 38352

 

SŁOMKA Marek, Działanie Boga w świecie : analiza filozoficzna. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. sygn. 38351

 

OŚWIECENIE [redakcja tomu Beata Szymańska, Piotr Mróz, Anna Kuchta]. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, copyright 2017. sygn. 38367

 

SOSNOWSKI Leszek, SZYMAŃSKA Beata, WÓJCIK Anna Iwona, Odnawianie kultury : studium wybranych przypadków. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, copyright 2017. sygn. 38358, 38366

 

GHAZĀLĪ Muhammad al-, Zarys etyki muzułmańskiej. [Białystok] : Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 2004. sygn. 38380

 

CAVALLIN Jens, Eastern Europe and continental philosophy : excursions in European geo-philosophy. [Stockholm] : GML, [2014]. sygn. 38379

 

MYŚL polska w obszarze rosyjskojęzycznym [pod redakcją Jana Skoczyńskiego ; posłowie Walentyna Dianowa]. Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2016. sygn. 38372

 

POWER Sean Enda, Philosophy of time and perceptual experience. New York ; London : Routledge Taylor & Francis Group, 2018, sygn. 38381g

 

JÓZEFA Władysława Bychowca przekład "Sporu fakultetów" Immanuela Kanta [opracowanie naukowe Kinga Kaśkiewicz i Tomasz Kupś]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. sygn. 35528/5

 

 

POMIĘDZY prawdą a zmyśleniem - u źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym [redakcja Jan Pręgowski, Filip Pręgowski]. Toruń : Zakład Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK : Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK, 2015. sygn. 38382

 

 

JAKUBOWSKI Marek Nikodem, Sokrates odwoływał się do swego gamonia : tudzież inne cytaty ze studenckich odpowiedzi egzaminacyjnych. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. sygn. 38383

 

 

KANT Immanuel, Krytyka czystego rozumu [przekład Mirosław Żelazny ; red. nauk. Marta Agata Chojnacka, Milena Marciniak]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. sygn. 33599/2

 

 

KANT Immanuel, Krytyka władzy sądzenia [przekł. Mirosław Żelazny ; red. nauk. Marta Agata Chojnacka, Kinga Kaśkiewicz, Milena Marciniak]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. sygn. 33599/4

 

 

 

ROZUM człowiek historia [pod redakcją Jakuba Szczepańskiego]. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018. sygn. 38373

 

 

 

PRZYBYSŁAWSKI Artur, Cognizable object in Sa skya Paṇḍita : an edition and annotated translation of the first chapter of Tshad ma rigs gter by Sa skya Paṇḍita and the first chapter of Tshad ma rigs paʹi gter gyi don gsal bar byed pa by Go rams pa. Kraków : Jagiellonian University Press, 2017. sygn. 38250

 

WARMBIER Adriana Joanna, Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie : Paula Ricoeura filozofia człowieka. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas,  copyright 2018. sygn. 38374

 

JARZĘBSKA Alicja, Spór o piękno muzyki : wprowadzenie do kultury muzycznej XX i XXI wieku. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. sygn. 38384

 

ARTIGAS Mariano, Umysł Wszechświata [opracowanie i tłumaczenie Piotr Roszak]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. sygn. 38385

 

ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA, Dzieje pewnej rodziny żydowskiej oraz inne zapiski autobiograficzne [Edyta Stein ; oprac. i wstęp Maria Amata Neyer].  Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, cop. 2005. sygn. 38389

 

ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA, Czym jest człowiek? :  antropologia teologiczna [Edyta Stein ; oprac. i wprowadzenie Beate Beckmann-Zöller ; przekł. Grzegorz Sowinski]. Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2012. sygn. 38388

 

ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA, Wiedza Krzyża : studium o św. Janie od Krzyża [Edyta Stein ; oprac. i wstęp Ulrich Dobhan ; [przekł. Immakulata J. Adamska, Grzegorz Sowinski]. Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2013. sygn. 38392

 

 

 ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA, O zagadnieniu wczucia [Edyta Stein ; oprac. i wprow. Maria Antonia Sondermann ; przekł. Danuta Gierulanka I Jerzy F. Gierula ; uzup. przetł. Jerzy Machnacz]. Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2014. sygn. 38391

 

ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA, Kobieta - pytania i refleksje [Edyta Stein ; wprowadzenie Sophie Binggeli ; opracowanie Maria Amata Neyer ; przekład Wiesław Szymona]. Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2015. sygn. 38390

 

ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA, Autoportret z listów. Cz. 1, 1916-1933 [Edyta Stein ;  wprow. Hanna Barbara Gerl-Falkovitz ; oprac. i przypisy Maria Amata Neyer ; przekł. Immakulata Adamska, Anna Talarek]. Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, cop. 2003. sygn. 38387/1

 

ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA, Autoportret z listów. Cz. 2, 1933-1942 [Edyta Stein ; wprowadzenie Hanna Barbara Gerl-Falkovitz ; oprac. i przypisy Maria Amata Neyer ; przekł. Immakulata Adamska, Anna Talarek]. Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, cop. 2003. sygn. 38387/2

 

ŚW. TERESA BENEDYKTA OD KRZYŻA, Autoportret z listów. Cz. 3, Listy do Romana Ingardena  [Edyta Stein ; wprowadzenie Hanna Barbara Gerl-Falkovitz ; oprac. i przypisy Maria Amata Neyer ; współpr. przy sporządzaniu  przypisów Eberhard Avé-Lallemant ; przekł. Małgorzata Klentak-Zabłocka, Andrzej Wajs Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, cop. 2003. sygn. 38387/3

 

ENCYKLOPEDIA książki.  T. 1-2 [pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat]. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. sygn. 38393/1-2