Pozycje oznaczone dodatkowo literą "g" przy sygnaturze są książkami z grantu i czasowo są niedostępne do zamówienia oraz wypożyczenia.

» Marzec 2018

 

 

PHILOSOPHY in a feminist voice : critiques and reconstructions [Janet A. Kourany editor]. Princeton, New Jersey : Princeton Univeristy Press, cop. 1998. sygn. 38154

 

KANT and the Scottish enlightenment [edited by Elizabeth Robinson and Chris W. Surprenant]. New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. sygn. 38156g

 

FLASCH Kurt, Historische Philosophie : Beschreibung einer Denkart. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, cop. 2003. sygn. 38163/1

 

HEIDEGGER Martin, Vom Wesen der Wahrheit.  Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1997. sygn. 38152

 

THORP John, Free will : a defence against neurophysiological determinism. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group,  2017. sygn. 38155

 

KERN Andrea, Sources of knowledge : on the concept of a rational capacity for knowledge [translated by Daniel Smyth]. Cambridge, Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2017. sygn. 38158g

 

GŁOSY w sprawie interdyscyplinarności : socjologowie, filozofowie i inni o pojęciach, podejściach i swych doświadczeniach [pod red. Joanny Kurczewskiej i Magdy Lejzerowicz]. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN : Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, 2014. 

sygn. 38168

 

BYTNIEWSKI Paweł, Francuska filozofia nauk : szkice epistemologiczne. Warszawa : Wydawnictwo IFIS PAN, 2017. sygn. 38166

 

CZARNOCKA Małgorzata, Koncepcje podmiotu poznania we współczesnej filozofii. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. sygn. 38167

 

FEMINIST knowledge : critique and construct [edited by Sneja Gunew]. London ; New York : Routledge, 1992. sygn. 38170

 

PRITCHARD Duncan, Epistemology. New York : Palgrave Macmillan, 2016. sygn. 38173

 

ANDRZEJUK Artur, Tomasz z Akwinu jako filozof. Warszawa ; Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky, 2017. sygn. 38169

 

GROSZ Elisabeth A., Space, time, and perversion : essays on the politics of bodies. New York ; London : Routledge, 1995. sygn. 38165

 

KANTIAN nonconceptualism [Dennis Schulting editor]. London : Palgrave Macmillan, 2016. sygn. 38164

 

JUREWICZ Oktawiusz, WINNICZUK Lidia, ŻUŁAWSKA Janina, Język łaciński : podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. 2. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. sygn. 38182/2

 

ALCOCK Lara, How to think about analysis. Oxford : Oxford University Press, 2014. sygn. 38178

 

BAJOROWICZ Karol, Fragmenty nauczania Tao Te Ching, Nag Hammadi, Złota Księga : poetyckie interpretacje. Bielsko-Biała : ZEKABA, 2018. sygn. 38181

 

BAJOROWICZ Karol, Alteracje albo metabasis. Bielsko-Biała : Urząd Miejski, 2011. sygn. 38179

 

KALĘBA Julia, Prezes sekcji geniuszy : portret Jerzego Vetulaniego [współpraca Marcin Rotkiewicz]. Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2017. 

sygn. 38171

 

MATURANA Humberto R., VARELA Francisco J., Autopoiesis and cognition : the realization of the living [with a pref. to "Autopoiesis" by Stafford Beer]. Dordrecht [etc.] : D. Reidel Publishing Company, cop. 1980. sygn. 38172

 

CARNIELLI Walter Alexandre, CONIGLIO Marcelo E., Paraconsistent logic : consistency, contradiction and negation. [Cham] : Springer International Publishing AG, copyright 2016. sygn. 38175

 

PAULO Norbert, The confluence of philosophy and law in applied ethics. London : Palgrave Macmillan, 2016. sygn. 38177

 

BĘBEN Dariusz, Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia : studia z filozofii Jana Patočki. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. sygn. 38187

 

ŚLEZIŃSKI Krzysztof, Filozoficzne reminiscencje. Cz. 1. Kraków ; Cieszyn : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2016. sygn. 38186

 

NORAS Andrzej Jan, Filozof czystego poznania : rzecz o Hermannie Cohenie. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. sygn. 38185

 

KIEPAS Andrzej, Filozofia techniki w dobie nowych mediów.  Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. sygn. 38184

 

CIAŁO - muzyka - performans [redakcja: Jacek Mikołajczyk, Maria Popczyk]. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. sygn. 38183

 

OBJECTIVITY, realism and proof : FilMat studies in the philosophy of mathematics [Francesca Boccuni, Andfrea Sereni editors]. [Cham] : Springer,

© 2016. sygn. 38174

 

BIAGIOLI Francesca, Space, number and geometry from Helmholtz to Cassirer. [Cham] : Springer, © 2016. sygn. 38176

COLIVA Annalisa, The varieties of self-knowledge.  London : Pargrave Macmillan, cop. 2016. sygn. 38202

 

DOXIADIS Apostolos, PAPADIMITRIOU Christos H. Logikomiks : [w poszukiwaniu prawdy] / rys. Alecos Papadatos, kolory Annie di Donna ; przeł. Jarosław Mikos. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2011. sygn. 38203

 

HOWARD Michael Eliot, Wojna w dziejach Europy [tł. Tadeusz Rybowski].  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1990.

sygn. 38204

 

MIKUCKI Kazimierz, Wartości trwałe. Kraków : Alleluja, 2004. sygn. 38205

 

PROBLEMY filozofii matematyki i informatyki [redakcja naukowa Roman Murawski, Jan Woleński]. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. sygn. 38200

 

FRANKLIN James, An Aristotelian realist philosophy of mathematics : mathematics as the science of quantity and structure. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. sygn. 38189

 

BAJOROWICZ Karol, Drama. Bielsko-Biała : ZEKABA, 2017. sygn. 38180

 

RINGENBERG William C., The christian college and the meaning of academic freedom : truth-seeking in community. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. sygn. 38159g

 

 

 

 

 

 

 

» Kwiecień 2018

HELLER Michał, Przestrzenie Wszechświata : od geometrii do kosmologii. Kraków : Copernicus Center Press, cop. 2017. sygn. 38211

 

EINSTEIN Albert, Jak wyobrażam sobie świat : przemyślenia i opinie  [tłumaczenie i opracowanie Tomasz Lanczewski]. Kraków : Copernicus Center Press, 2017. sygn. 38210

 

HUEMER Michael, Ethical intuitionism. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. sygn. 38192

 

HUSSERL Edmund, Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy. B. 1, General introduction to a pure phenomenology [translated by F. Kersten]. The Hague ; Boston ; Lancaster : Martinus Nijhoff Publishers, 1983. sygn. 38194

 

OŚWIECENIOWE źródła idei sekularyzmu [pod redakcją Anny Tomaszewskiej i Damiana Barnata]. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. sygn. 38199

 

 

INTERACTIONS between animals and humans in Graeco-Roman antiquity  [edited by Thorsten Fögen and Edmund Thomas]. Berlin : De Gruyter, cop. 2017. sygn. 38212g

 

KORHONEN Tua, RUONAKOSKI Erika, Human and animal in ancient Greece : empathy and encounter in classical literature. London ; New York :

I. B. Tauris, cop. 2017. sygn. 38214g

 

JOHANSSON Lars-Göran, Philosophy of science for scientists. Cham

[i pozostałe] : Springer, 2016. sygn. 38197

 

HUSSERL Edmund, Ideas pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological philosophy. Second Book, Studies in the phenomenology of constitution [translated by Richard Rojcewicz and André Schuwer]. Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic Publishers, 1989. sygn. 38195

 

RUDDY Jim, Being, relation and the re-worlding of intentionality. New York : Palgrave Macmillan, © 2016. sygn. 38190

 

MENSCH und Tier in der Antike : Grenzziehung und Grenzüberschreitung : Symposion vom 7. bis 9. April in Rostock [hrsg. von Annetta Alexandridis, Markus Wild und Lorenz Winkler-Horacek]. Wiesbaden : Reichert Verlag, 2008. sygn. 38216g

 

BEDNARZ Irena, Mistrzowie i uczniowie : bibliografia zawartosci wydawnictw zbiorowych dedykowanych Warszawskiej Szkole Historii Idei. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2018. sygn. 38227

 

CZARDYBON Barbara, Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, copyright © 2017. sygn. 38229

COCHRANE Alasdair, An introduction to animals and political theory. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. sygn. 38201

 

DITMARSCH Hans van, HOEK Wiebe van der, KOOI Barteld Pieter, Dynamic epistemic logic. Dordrecht : Springer, 2008. sygn. 38191

 

ANTOGNAZZA Maria Rosa, Leibniz : biografia intelektualna [tłumaczenie Zuzanna i Łukasz Lamżowie]. Kraków : Copernicus Center Press, 2018. sygn. 38208

 

JEDNOŚĆ i różnorodność świadomości w modelowaniu psychicznej rzeczywistości [pod redakcją Adama Adamskiego]. Bielsko-Biała : [wydawca nieznany], 2018. sygn. 38232

 

GUSIN Michał, Symptomy psychoanalizy : Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", copyright 2018. sygn. 38225

 

HENSOLDT Agnieszka, Teoria i praktyka w myśli amerykańskich pragmatystów : o społecznej odpowiedzialności filozofii. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, © copyright 2018. sygn. 38224 

 

HUSSERL Edmund, On the phenomenology of the consciousness of internal time (1893-1917) [translated by John Barnett Brough]. Dordrecht : Springer Science + Business Media, B.V., cop. 1991. sygn. 38196

 

HUSSERL Edmund, Analyses concerning passive and active synthesis : lectures on transcendental logic [translated by Anthony J. Steinbock].

Dordrecht : Springer Science + Business Media, B.V., cop. 2001. sygn. 38188 

 

KRAUT Richard, Sokrates i państwo [tłumaczenie Michał Filipczuk]. Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej", 2017. sygn. 38223

 

POLAK Marcin, Medytacje o ostatniej filozofii. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", © copyright 2018. sygn. 38221

 

AGAMBEN Giorgio, Idea prozy [przełożyła i posłowiem opatrzyła Ewa Górniak Morgan ; komentarz Andrzej Serafin]. Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2018. sygn. 38220

 

PLATO, Fedon [przełożył i komentarzem opatrzył Ryszard Legutko]. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej", 2017. sygn. 38219

 

TISCHNER Józef, Etyka solidarności ; oraz Homo sovieticus. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. sygn. 38218

 

MACKIEWICZ Wojciech, Ciało i polityczność : koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, © copyright 2018. sygn. 38217

 

BARBOUR Julian B., Koniec czasu : nowa rewolucja w fizyce / tłumaczenie Tomasz Lanczewski. Kraków : Copernicus Center Press, 2018. sygn. 38207

 

NUSSBAUM Martha Craven, Nowa nietolerancja religijna : przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych czasach [przełożył Sebastian Szymański ; przedmowa Jarosław Kuisz]. Warszawa : Fundacja Kultura Liberalna : przy współudziale Multico Oficyny Wydawniczej, 2018. sygn. 38222

 

CORBEL-MORANA Cécile., Le Bestiaire d'aristophane.  Paris : Les Belles Lettres, 2012. sygn. 38215g

 

FLASCH Kurt, Theorie der Philosophiehistorie. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, cop. 2005. sygn. 38163/2

 

LONSDALE Steven H., Creatures of speech Lion, Herding, and Hunting Similes in the Iliad. Wiesbaden : Springer Fachmedien, 1990 [2013]. sygn. 38213g

 

ARGÜELLES FERNÁNDEZ Gerardo, Roman Ingarden : teoría literaria entre Husserl y Gerigk [prólogo de Carmen Dolores Carrillo Juárez]. Barcelona : Anthropos, 2015. sygn. 38230

 

GŁÓWNE problemy filozofii biologii [redakcja Krzysztof Chodasewicz [i in.]]. Warszawa : IFiS PAN : nakładem Fundacji Filozofia na Rzecz Dialogu, 2017. sygn. 38198