Pozycje oznaczone dodatkowo literą "g" przy sygnaturze są książkami z grantu i czasowo są niedostępne do zamówienia oraz wypożyczenia.

» Czerwiec

TRAWNY Peter, Heidegger i mit spisku żydowskiego [przekład Wawrzyn Warkocki]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. sygn. 37626

 

ROJEK Paweł , Liturgia dziejów : Jan Paweł II i polski mesjanizm. Kraków : Wydawnictwo M, 2016. sygn. 37681

 

PORTIER Phillipe, L'État et les religions en France : une sociologie  historique de la laïcité. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016. sygn. 37690

 

RICOEUR Paul,  Philosophie, éthique et politique : entretiens et dialogues    [textes préparés et présentés par Catherine Goldenstein ; préface de Michaël Fœssel]. Paris : Éditions du Seuil, 2017. sygn. 37691

 

LIPPARD Lucy R., From the center : feminist essays on women's art. New York : E. P. Dutton, cop. 1976. sygn. 37689g

 

BEDNAREK Joanna, Życie, które mówi : nowoczesna wspólnota i zwierzęta. Warszawa : Fundacja na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. sygn. 37634

 

FIUT Ignacy Stanisław, URBANIAK Marcin, Wiedza w perspektywie ewolucyjnej : wybrane stanowiska. Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017. sygn. 37686

 

WRÓBLEWSKI Michał, Hegemonia i władza : filozofia polityczna Antoniego Gramsciego i jej współczesne kontynuacje. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2016. sygn. 37688

 

GEHLEN Arnold, Człowiek : jego natura i stanowisko w świecie [przekład i opracowanie naukowe Rafał Michalski, Jarosław Rolewski ; redakcja naukowa przekładu Stanisław Czerniak ; rozdział 44 przełożyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. sygn. 37687

 

HAND David J., Measurement : a very short introduction. Oxford : Oxford Univerisity Press, cop. 2016. Sygn. 37695

 

FLORIDI Luciano, Information : a very short introduction. Oxford : Oxford Univerisity Press, cop. 2010. Sygn. 37694

 

WILLIAMSON Jon, Lectures on inductive logic. Oxford : Oxford University Press, cop. 2017. Sygn. 37696g

 

ADORNO Theodor W., Can one live after Auschwitz? : a philosophical reader      [ed. by Rolf Tiedemann ; transl. by Rodney Livingstone and others]. Stanford : Stanford University Press, 2003. Sygn. 37692g

 

BATÓG Tadeusz, Dwa studia o Kancie. Poznań : Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2017. Sygn. 37709

 

BIBLIOGRAFIA Filozofii Polskiej  1750-1830 / Polska Akademia Nauk, Komitet Filozoficzny ; [oprac. Alicja Kadler przy współudziale Zespołu Redakcyjnego]. Warszawa : PWN, 1955. Sygn. 37707

 

POLSKA myśl polityczna XIX i XX wieku. Cz. 1, U źródeł  nacjonalizmu: myśl wszechpolska / [oprac.] Jacek M. Majchrowski. Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990. Sygn. 37708

 

FILOZOFIA 2.0 : diagnozy i strategie [ redakcja naukowa  Maciej Soin, Przemysław Parszutowicz]. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2016. Sygn. 37702

 

WODZIŃSKI Cezary, Przechadzki po ogrodach : esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania [wydanie ilustrowane akwarelami Zygmunta Vogla ze zbiorów Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu]. Warszawa : Łazienki Królewskie, cop. 2016. Sygn. 37704

 

WODZIŃSKI Cezary, Przechadzki po ogrodach : esej z dziejów ogrodnictwa i   pielgrzymowania ; Traktat Gorgiasza : Perí tou mē óntos ē Perí fuseōs : (O naturze albo o niebycie) ; Utopia EUdaimoni (fragmenty). Warszawa : Muzeum Łazienki Królewskie, 2016. Sygn. 37705

 

 

JANUSZKIEWICZ Michał, W poszukiwaniu sensu : phronesis i hermeneutyka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. Sygn. 37706

 

BINMORE Kenneth George, Game theory : a very short introduction. Oxford : Oxford Univerity Press, 2007. Sygn. 37693

 

 

BINMORE Kenneth George, Playing for real : coursepack edition : a text on game theory. Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2012. Sygn. 37697g

 

 

SIECZKOWSKI Tomasz, David Hume : krytyka episteologii. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. Sygn. 37699

 

FRANCK Didier, Dwa ciała : wokół fenomenologii Husserla [ przełożyli Jacek Migasiński i Anastazja Dwulit]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. Sygn. 37700

 

MUMFORD Stephen, Metaphysics : a very short introduction. Oxford : Oxford University Press, 2012. sygn. 37713

 

ADAMSON Peter, Philosophy in the islamic world : a very short introduction. Oxford : Oxford University Press, 2015. sygn. 37714

 

OKASHA Samir, Philosophy of science : a very short introduction. Oxford : Oxford University Press, 2016. sygn. 37715

 

BLACKBURN Simon, Ethics : a very short introduction. Oxford : Oxford University Press 2003. sygn. 37710

 

HOBBES Thomas, Leviathan [ed., introd. and notes by J. C. A. Gaskin]. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008. sygn. 37711

 

KNOSALA Bartłomiej, Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana : filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017. sygn. 37703

 

DESCARTES René, Meditations on first philosophy : with selections from the Objections and replies [translated with an introduction and notes by Michael Moriarty]. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2008. sygn. 37712

 

ARISTOTELES, The Nicomachean ethics [translated by David Ross ; revised with an introduction and notes by Lesley Brown]. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. sygn. 37716

 

KUTROWSKI Szczepan, Między przyrodą a cywilizacją. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. sygn. 37728

 

PLATO, Prawa [przekład z języka greckiego, wstęp i komentarz Dorota Zygmuntowicz]. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2017. sygn. 37739

 

MILL John Stuart, Pisma o wolności i szczęściu [pod redakcją Bogdana Barana ; przełożyli Bogdan Baran, Gustaw Czernicki, Juliusz Starkel]. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017. sygn. 37732

 

NOWY liberalizm : wybór tekstów [redakcja i opracowanie naukowe Janusz Grygieńć, Colin Tyler]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. sygn. 37730

 

KRAWCOWICZ Barbara, William James : pragmatyzm i religia. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. sygn. 37736

 

PRZESTRZENIE autonomii : sztuka, filozofia, kultura [pod redakcją Teresy Pękali]. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. sygn. 37733

 

BUDZANOWSKA-WEGLENDA Dominika, Sztuka życia według Marka Aureliusza : rozmyślania nad "Rozmyślaniami" = Marcus Aurelius' art of life : meditations on "Meditations". Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. sygn. 37735

SZCZEPAŃSKI Jakub, Filozofia polityczna Immanuela Kanta. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. sygn. 37718

 

JASPERS Karl, Idea uniwersytetu [przekład Wojciech Kunicki ; [redakcja naukowa i językowa Mateusz Falkowski]]. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017. sygn. 37723

 

PLATO, Kriton [przełożył i komentarzem opatrzył Ryszard Legutko]. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej", 2017. sygn. 37726

 

STRÓŻEWSKI Władysław, Miłość i nicość [z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz]. Warszawa : Biblioteka "Więzi", cop. 2017. sygn. 37727

 

WITEK Maciej, Spór o podstawy teorii czynności mowy. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. sygn. 37734

 

GARLEJ Beata, Ingardenowskie jakości metafizyczne - między otwartością a ścisłością pojęcia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. sygn. 37725

 

QUANTE Michael, Die Wirklichkeit des Geistes : Studien zu Hegel [mit einem Vorwort von Robert Pippin]. Berlin : Suhrkamp, cop. 2011. sygn. 37719

 

HENRY Michel, Sur l'éthique et la religion. Paris : Presses Universitaires de France, 2017. sygn. 37738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Lipiec

SZTUKA powieści : wywiady z pisarzami z "The Paris Review" / [Houellebecq i 12 pozostałych] ; przełożyli Dobromiła Jankowska, Adam Pluszka ; [pomysł i wybór tekstów Krzysztof Cieślik, Grzegorz Krzymianowski]. Wrocław : Książkowe Klimaty, 2016. sygn. 37744

 

SZTUKA powieści : wywiady z pisarkami z "The Paris Review" / [Simone de Beauvoir i 14 pozostałych] ; przełożyli Adam Pluszka, Łukasz Buchalski ; [pomysł i wybór tekstów Krzysztof Cieślik, Grzegorz Krzymianowski]. Wrocław : Książkowe Klimaty, 2017. sygn. 37745

 

MALABOU Catherine, Ontologia przypadłości : esej o plastyczności destrukcyjnej [przełożył i posłowiem opatrzył Piotr Skalski]. Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2017. Sygn. 37731

 

O NIEKTÓRYCH wartościach podstawowych : (w kręgu filozofii współczesnej) : praca zbiorowa. T. 3  [pod redakcją Jana Zubelewicza ; [autorzy: Andrzej Biłat, Marek Maciejczak, Bartłomiej Skowron [i in.]]. Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, cop. 2016. sygn. 37743

 

SENECA Lucius Annaeus, Myśli [wybrał, przełożył i przedmową opatrzył Stanisław Stabryła]. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2017. sygn. 37729

 

MILNER Jean-Claude, Dzieło jasne : Lacan, nauka, filozofia [przełożył i wstępem opatrzył Michał Gusin]. Warszawa : Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2017. sygn. 37701

 

DELSOL Chantal, Nienawiść do świata : totalitaryzmy i ponowoczesność [przełożył Marek Chojnacki]. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2017. sygn. 37751

 

EMERSON Ralph Waldo, Przedstawiciele ludzkości [przekład Maria Kreczowska]. Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2017. sygn. 37753

 

READINGS Bill, Uniwersytet w ruinie [przekład Samanta Stecko]. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017. sygn. 37755, 37757

 

ELIADE Mircea, Sacrum, mit, historia : wybór esejów [wyboru dokonał i wstępem opatrzył Marcin Czerwiński ; przełożyła Anna Tatarkiewicz]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2017. sygn. 37754

 

WODZIŃSKI Cezary, Wiedza a zbawienie : studium myśli Lwa Szestowa. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, cop. 2017. sygn. 37756

 

ADORNO Theodor W., Critical models : interventions and catchwords [translated by Henry W. Pickford ; introduction by Lydia Goehr]. New York : Columbia University Press, [ca 2007] cop. 2005. sygn. 37721g

 

TAYLOR Charles, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung [mit kommentaren von Amy Gutmann, Steven C. Rockefeller, Michael Walzer und Susan Wolf ; mit einem Beitrag von Jürgen Habermas ; aus dem Amerikanischen von Reinhard Kaiser. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2012. sygn. 37252

 

HEGELS Erbe [Herausgegeben von Christoph Halbig, Michael Quante und Ludwig Siep]. Frankfurt am Main : Suhrkamp, cop. 2004. sygn. 37742

 

BINMORE Kenneth George, Playing for real : a text on game theory. Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2007. sygn. 37741g

 

ADORNO Theodor W., An introduction to dialectics : (1958) [edited by Christoph Ziermann ; translated by Nicholas Walker]. Cambridge ; Malden : Polity, cop. 2017. sygn. 37720g

 

ARISTOTLE : Nicomachean Ethics. Book VII, Symposium Aristotelicum [edited by Carlo Natali]. Repr. Oxford [ect.] : Oxford University Press, 2010. sygn. 37740

 

PRZYBYSŁAWSKI Artur, Buddyjska epistemologia Tybetu : studia i przekłady. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2017. sygn. 37747

 

SZAŁEK Piotr Kazimierz, Istnienie i umysł : studium podstaw filozofii George'a Berkeleya. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2016. sygn. 37749

 

DOBROWOLSKI Jacek, Niewolnicy i panowie : sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego. Warszawa : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. sygn. 37752

 

ŚLIWOWSKA Wiktoria, Aleksander Hercen. Warszawa : Iskry, cop. 2017. sygn. 37748

 

DELEUZE Gilles, Immanencja: życie... [tłumaczenie Kajetan Maria Jaksender ; posłowie Anna Zofia Jaksender, Kajetan Maria Jaksender]. Kraków : Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, 2017. sygn. 37724

 

 

HONNETH Axel, The struggle for recognition : the moral grammar of social conflicts [translated by Joel Anderson]. Cambridge, Mass. : The MIT Press, [ca 2007] 1996. sygn. 37251

 

INGARDEN Roman, Książeczka o człowieku. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. sygn. 37750

 

TWARZE świętości [redakcja naukowa Katarzyna Dybeł, Zofia Zarębianka]. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016. sygn. 37759

 

ŚWIĘTOŚĆ : nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe :  X Dni Jana Pawła II [redakcja naukowa Katarzyna Dybeł, Zofia Zarębianka]. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016. sygn. 37760

 

RAUBE Sławomir, Nietrwałość, niepewność, smutek : szkice o literaturze i filozofii kultury [Uniwersytet w Białymstoku, Wydział  Filologiczny]. Białystok : Wydaw. Prymat, Mariusz Śliwowski, 2016. sygn. 37758

            

ARGUMENTACJA, myślenie, działanie [pod redakcją Janusza Maciaszka, Ryszarda Kleszcza]. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. sygn. 37722