Pozycje oznaczone dodatkowo literą "g" przy sygnaturze są książkami z grantu i czasowo są niedostępne do zamówienia oraz wypożyczenia.

» Październik

 

CHIMISSO Cristina, Gaston Bachelard : critic of science and the imagination. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014. sygn. 37854g

 

BURKERT Walter, Babylon, Memphis, Persepolis : eastern contexts of Greek culture. Cambridge ; London : Harvard University Press, 2004. Sygn. 37792g

 

EBBINGHAUS Heinz-Dieter, FLUM Jörg, Finite model theory. Berlin [etc.] : Springer, cop. 2006. sygn. 37789g

 

FINITE model theory and its applications / Erich Grädel [et al.].

Berlin [etc.] : Springer, cop. 2007. sygn. 37790g

 

PERRY John, God, the good and utilitarianism : perspectives on Peter Singer. Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2016. sygn. 37805g

 

BACHELARD Gaston, On Poetic Imagination and Reverie [selected, translated, and Introduction by Colette Gaudin]. Putnam : Spring Publications, cop. 2014. sygn. 37847g

 

KOTOWICZ Zbigniew, Gaston Bachelard : a philosophy of the surreal. Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2016. sygn. 37845g

 

GIBSON Clare, Jak czytać symbole : język symboli w różnych kulturach. Warszawa : Wydawnictwo "Arkady", 2010. sygn. 37879

 

BUBER Martin, Obrazy dobra i zła [przełożył Marcin Masny]. Gliwice : Fundacja Instytut Globalizacji, 2017. sygn. 37829

 

BENNETT Karen, Making things up, Oxford Univerity Press, 2017, sygn. 37851g

 

REALITY making [edited by Mark Jago]. Oxford University Press, cop. 2016, sygn. 37852g

BERGEN Benjamin Koppel, Latające świnie : jak umysł tworzy znaczenie [tłumaczenie Zuzanna Lamża]. Kraków : Copernicus Center Press, 2017.

sygn. 37825

 

JÓZEF Kremer (1806-1875) : Studia i materiały [redakcja naukowa Urszula Bęczkowska, Ryszard Kasperowicz, Jacek Maj ; [tłumaczenia Joanna Wolańska]]. Kraków : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. sygn. 37890

 

BARON-COHEN Simon, Teoria zła : o empatii i genezie okrucieństwa [przekład Agnieszka Nowak]. Sopot : Smak Słowa, 2015. sygn. 37889

 

HAIDT Jonathan, Prawy umysł : [dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?] / [przekł. Agnieszka Nowak-Młynikowska]. Sopot : Smak Słowa, 2014. sygn. 37888

 

GOMBRICH Ernst Hans, Krótka historia świata [przełożyła Barbara Ostrowska]. Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2017. sygn. 37887

 

SZCZEKLIK Andrzej, Słuch absolutny [Andrzej Szczeklik w rozmowie z Jerzym Illgiem ; posł. Andrzej Białas]. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. sygn. 37886

 

WATT SMITH Tiffany, Księga ludzkich uczuć : ciekawość, empatia, odwaga, rozkosz, pogarda oraz wiele innych / przełożył Jacek Konieczny. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. sygn. 37885

 

ANDRÉ Christophe, JOLLIEN Alexandre, RICARD Matthieu, Trzech przyjaciół w poszukiwaniu mądrości [pod redakcją Catherine Meyer ; przełożyła Karolina Sikorska]. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017.

sygn. 37884

 

MIRZOEFF Nicholas, Jak zobaczyć świat [przekład Łukasz Zaremba]. Kraków : Wydawnictwo Karakter ; Warszawa : Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2016. sygn. 37882

 

KŁOCZOWSKI Paweł, Rewolucja kartezjańska i inne szkice. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2017. sygn. 37855

 

BONTEMS Vincent, Bachelard [traduzione dal francese e prefazione di Giovanni Carrozzini]. Milano ; Udine : Mimesis, cop. 2016. sygn. 37853g

 

PLATO, Platonis Rempublicam [recognovit breuique adnotatione critica instruxit S. R. Slings]. Oxonii : e Typographeo Clarendoniano, 2003. sygn. 36176

 

STROUD Joanne H., Gaston Bachelard : an elemental reverie on the world's stuff [introduction by Robert Sardello]. Dallas : Dallas Institute Publications, cop. 2015. sygn. 37846g

 

STALNAKER Robert C., Ways a world might be : metaphysical and anti-metaphysical essays. Oxford : Clarendon Press, 2012. sygn. 37898g

 

 

YAGISAWA Takashi, Worlds and individuals, possible and otherwise.

Oxford : Oxford University Press, 2010. sygn. 37899g

 

 

MILLER Franklin G., TRUOG Robert D. Death, dying and organ transplantation : reconstructing medical ethics at the end of life. New York : Oxford University Press, 2016. sygn. 37794g

 

 

TEMKIN Larry S., Rethinking the Good : moral ideals and the nature of practical reasoning. New York : Oxford University Press, 2015. sygn. 37798g

 

 

PRINCIPLES of health care ethics [edited by Richard E. Ashcroft, Angus Dawson, Heather Draper, John R. McMillan]. 2nd edition. Chichester : John Wiley & Sons,  2012. sygn. 37797g

 

 

BAUMGARTEN Alexander Gottlieb, Ästhetik : Lateinisch-Deutsch. Bd. 1, §§ 1-613 [übersetzt, mit einer Einführung, Anmerkungen und Registern hrsg. von Dagmar Mirbach]. Hamburg : Felix Meiner Verlag, cop. 2007. sygn. 37799/1

 

BAUMGARTEN Alexander Gottlieb, Ästhetik : Lateinisch-Deutsch. Bd. 2, §§ 614-904 [übersetzt, mit einer Einführung, Anmerkungen und Registern hrsg. von Dagmar Mirbach]. Hamburg : Felix Meiner Verlag, cop. 2007. sygn. 37799/2

 

THE ROUTLEDGE handbook of metaethics [edited Tristram McPherson and David Plunkett]. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. sygn. 37809

 

THE ROUTLEDGE handbook of the ethics of discrimination [edited by Kasper Lippert-Rasmussen]. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2018. sygn. 37810

 

TOKARIEW Sergiusz, Charles Sanders Peirce : między logiką a metafizyką. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIWERSITAS, cop. 2017. sygn. 37901

 

SOIN Maciej, Kryzys filozofii i zadanie krytycznego myślenia. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. sygn. 37907

 

PIETYRA-RUFIN Stanisława, Kwintesencja : na tropie tajemnicy bytu. Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop. 2015. sygn. 37908

 

MAZUREK Mariusz, Modele w filozoficznych koncepcjach nauki. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2017. sygn. 37909

 

NIETZSCHE i religijność [pod redakcją Katarzyny Dworakowskiej, Krzysztofa Matuszewskiego, Jakuba Wrońskiego]. Łódź : Wydawnictwo Officyna, 2017. sygn. 37910

ECO Umberto, Pape Satàn aleppe : kroniki płynnego społeczeństwa [przełożyła Alicja Bruś]. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017.

sygn. 37911

 

STOLL Dariusz, Płynna nowoczesność a neoliberalizm : wokół myśli Zygmunta Baumana. Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017. sygn. 37912

 

MICHALSKA Anna, Pragmatyzm nieinstrumentalny a filozoficzne koncepcje nauki. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. sygn. 37913

 

TYMURA Dorota, Sokrates Ksenofonta. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. sygn. 37914

 

TRYBULEC Barbara, Wiedza i jej podmiot w szerokich systemach poznawczych. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2017. sygn. 37916

 

MAJEWSKA Ewa, Tramwaj zwany uznaniem : feminizm i solidarność po neoliberalizmie. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", 2017. sygn. 37915

 

WIDZIALNOŚĆ / wizualność obrazu cyfrowego : pomiędzy fenomenologią a kulturą wizualną [pod redakcją Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz]. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki, 2016. sygn. 37918

 

 

ŹRÓDŁA do dziejów Warszawskiej Szkoły Historii Idei : materiały archiwalne i rękopiśmienne (rekonesans) [opracował Henryk Citko]. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017. sygn. 37917

 

 

BÓG - człowiek - świat : szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga [pod redakcją Dominiki Jacyk]. Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2017. sygn. 37900

 

 

KŁOCZOWSKI Jan Andrzej, Drogi i bezdroża : szkice z filozofii religii dla humanistów. Cz. 1. Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. sygn. 37902

 

 

PERECHUDA Kazimierz, Holistyczna metodologia nauk : ontologia i epistemologia badań naukowych. Warszawa : CeDeWu, 2017. sygn. 37903

 

 

DIGNITY : a history [edited by Remy Debes]. New York : Oxford University Press, cop. 2017. sygn. 37796

 

MISZTAL Wojciech, Homo ethicus - homo moralis : Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. sygn. 37904

 

 

HOUSE of cards i filozofia : demokracja jest przereklamowana [redakcja J. Edward Hackett ; [tłumaczenie Wojciech Usarzewicz]]. Gliwice : Wydawnictwo "Helion", cop. 2017. sygn. 37905

 

 

ZIENTKOWSKI Przemysław, Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017. sygn. 37906

 

 

FILOZOFIA, kultúra, environment 2016 : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého kolokvia [Dušan Špirko (ed.) ; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016. sygn. 37812

 

 

KOELSCH Stefan, Brain and music. Oxford [etc.] : Wiley-Blackwell, 2013. sygn. 37892

 

 

CAIN Mark J., The philosophy of cognitive science. Cambridge ; Malden : Polity Press, 2016. sygn. 37894

 

 

LANGDRIDGE Darren, HAGGER-JOHNSON Gareth, Introduction to research  methods and data analysis in psychology. Harlow [etc.] : Pearson, cop. 2013. sygn. 37893

 

 

TSE T. H. A unifying framework for structured analysis and design models : an approach using initial algebra semantics and category theory. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. sygn. 37848g

 

 

CAO Tian Yu, From current algebra to quantum chromodynamics : a case for structural realism. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2012. sygn. 37849g

 

AKCIN Haktan, Pragmatic foundations of ontic structural realism : ontic   structural realism as a pragmatic project. Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, cop. 2011. sygn. 37850g

 

FILOZOFIA, etyka, ekologia : profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze [pod redakcją Piotra Domerackiego, Adama Grzelińskiego i Ryszarda Wiśniewskiego]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. sygn. 37925

 

ŻYLIŃSKA Marzena, Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. sygn. 37924

 

SZULAKIEWICZ Marek, Naznaczeni tymczasowością : wprowadzenie do teorii istnienia. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika, 2017. sygn. 37920

 

PIÓRCZYŃSKI Józef, Spór o panteizm : droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej. Warszawa ; Toruń : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2016. sygn. 37921

 

ZDRENKA Marcin T., O gnuśności : studium lenistwa i jego kontekstów. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. sygn. 37923

 

 

» Listopad

BERKELEY George, Pisma ekonomiczne i społeczne [przekład, wstęp, redakcja Adam Grzeliński, Marta Szymańska-Lewoszewska]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. sygn. 37919

 

LEOPARDI Giacomo, Zibaldone : notatnik myśli : wybór [wybór, przekład, przedmowa i opracowanie Stanisław Kasprzysiak]. Warszawa : Czuły Barbarzyńca Press, cop. 2016. sygn. 37939

 

LACAN Jacques, Pisma techniczne Freuda [tekst opracował Jacques-Alain Miller ; przekład Jacek Waga]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. sygn. 37938

 

JÜNGER Ernst, Robotnik : panowanie i forma bytu ; Maksima - Minima [przekład i posłowie Wojciech Kunicki]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. sygn. 37937

 

SCHRÖDINGER Erwin, Przyroda i Grecy : nauki przyrodnicze i humanistyczne [przekład Kazimierz Napiórkowski]. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2017. sygn. 37935

 

SIMONS Krystyna, Paradoksy prawdopodobieństwa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017. sygn. 37933

 

JUNG Carl Gustav, O zjawisku ducha w sztuce i nauce [przełożył Robert Reszke]. Warszawa : Wydawnictwo KR, 2017. sygn. 37932

 

DOMAŃSKA Ewa, Nekros : wprowadzenie do ontologii martwego ciała. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. sygn. 37931

 

CZYŻEWSKI Krzysztof, Małe centrum świata : zapiski praktyka idei. Sejny ; Krasnogruda : Fundacja Pogranicze ; Sejny : Ośrodek "Pogranicze -Sztuk, Kultur, Narodów", 2017. sygn. 37930

 

PETER Kivy i jego filozofia muzyki [redakcja naukowa Anna Chęćka-Gotkowicz i Maciej Jabłoński]. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2015. sygn. 37934

 

KISIELEWICZ Andrzej, Logika i argumentacja : praktyczny kurs krytycznego myślenia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017. sygn. 37929

 

ŁUKASIK Andrzej, Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. sygn. 37927

 

KAŁUŻA Maciej, Buntownik : ewolucja i kryzys w twórczości Alberta Camusa. Kraków : Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner, 2017. sygn. 37926