Nagroda naukowa "Filozofii w Praktyce"

Termin: 01.10.2016 - 28.02.2017
Miejsce: Instytut Filozofii UJ
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ

Nagroda naukowa Filozofii w Praktyce (5 000 zł) dla autorki lub autora artykułu naukowego z zakresu filozofii stosowanej opublikowanego w roku kalendarzowym 2016. Artykuły powinny dotyczyć filozoficznych lub etycznych problemów związanych z następującymi zagadnieniami: opieka zdrowotna, badania na ludziach, nowe odkrycia w biologii i medycynie, ochrona środowiska, prywatność, konflikty zbrojne itp. Nagrodę przyznaje Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ przy współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym, fundatorem nagrody jest Fundacja PZU. Termin zgłoszeń to 28 lutego 2017 r. Szczegóły na naszym portalu: http://filozofiawpraktyce.pl/nagroda/.

Data opublikowania: 22.03.2016
Osoba publikująca: Anna Tomaszewska