Olgierd Miedzybłocki
mgr
email olgierd.miedzyblocki@student.uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy dr hab. Piotr Mróz