Opłaty i ważne terminy

 

Opłata konferencyjna: KKL - 75 zł.

Opłatę należy przesyłać na konto:

83 1240 4722 1111 0000 4857 9179

z dopiskiem: "LXIII KKL".

PROSIMY O WPŁATY DO DNIA 15 X 2017 r.

Istotne daty:

30.09.2017 - termin nadsyłania streszczeń referatów

15.10.2017 - termin uiszczania opłat

9-10.11.2017 - LXIII Krakowska Konferencja Logiki