Opłaty i ważne terminy

 

Opłata konferencyjna: KHL - 100 zł; KFNMFF - 70 zł; obie konferencje - 150 zł

Opłatę należy przesyłać na konto:

83 1240 4722 1111 0000 4857 9179

z dopiskiem: "Imię Nazwisko, opłata konferencyjne KHL" albo "Imię Nazwisko, opłata konferencyjne KFNMFF", albo "Imię Nazwisko, opłata konferencyjne KHL i KFNMFF"

PROSIMY O WPŁATY DO DNIA 15 X 2016 r.

Istotne daty:

1.09.2016 - termin nadsyłania streszczeń referatów

15.09.2016 - informacja o decyzji w sprawie akceptacji referatu

24-26.10.2016 - LXII Konferencja Historii Logiki

27-28.10.2016 - Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii