Paulina Biegaj
mgr
email paulina.biegaj@doctoral.uj.edu.pl
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
15.11.2013
opiekun naukowy dr hab. Jan Kiełbasa