Piotr Gugała
mgr
tytuł doktoratu Karola Libelta "filozofia narodowa wyobraźni"
data otwarcia
przewodu
12.06.2014
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2011
promotor prof. dr hab. Jan Skoczyński